Rahvusvaheline koertenäitus Peterburis
"Kevadine Peterburi Grand Prix"/
International dog show in St. Petersburg
"St. Petersburg Spring Grand Prix"
21. 04.2007

 

Oma sünnipäeva eel valmistus Artus minema teist korda Venemaad vallutama. Sihikul seekord juba suur SERT.
Kuna mul endal polnud võimalik reisile minna, palusin Artsu händlerit Mariat see ülesanne enda õlule võtta.
Tegemist oli 2 x CACIBiga ja konkurents oli suur ja tõsine. Reedel viisin Artsu bussi peale ja lehvitasin järgi, kui
poiss sõitis vastu veel tundmatule tulevikule. Esimese päeva tulemuseks Artsul noorteklassi 3. koht. Noorteklassi
võitja ja PI-2 koos res-CACIBiga oli Alphadirato Future Brand ehk Brandy. Palju õnne Leelole ja Brandyle!
Meie semu Troy oli TPJ! Palju õnne Kairile ja Gerlile! Tõu parimaks tunnistati ilus Venemaa isane Flinkvield Brandy Cup.

Minu suured tänud Hanna-Mariale Artsu näitamise eest ja Kairile ja Gerlile, kes aitasid Artsu eest hoolitseda!

Kohtunik Peter Krol (PL) kirjeldas Artsu: kõik hambad, tüüpiline ilus pea, suurepärane rindmik, väga hea liikumine.

Near his birthday Artus was getting ready to conquer Russia once again aiming on getting the big RUS CAC this time.
As it was not possible for me to go on this trip, I asked Artus' handler Hanna-Maria to take this task upon her shoulders.
It was 2xCACIB show and competition was big and serious. On Friday I took Artus on the bus and sent him to meet his
yet unknown future. On the first day Artus was INT 1/3. The winner of intermediate class and BM-2 with res-CACIB was
Alphadirato Future Brand aka Brandy. Congratulations to Leelo and Brandy! Our mate Troy was BOBJ. Congratulations
to Gerli and Kairi! BOB was beautiful Russian male Flinkvield Brandy Cup.

My greatest thanks to Hanna-Maria for showing Artus and to Gerli and Kairi who helped to take care of Artus!

Judge Peter Krol (PL) described Artus: all teeth, typical beautiful head, excellent chest, very good movement.