Rahvusvaheline koerenäitus Vilniuses "Vilniuse Karikas 2007"/
International Dog Show in Vilnius "Vilnius Cup 2007"
11. 03.2007

 

Artsu esimene etteaste avaklassis tõi super tulemuse! Järjekordselt oli mul kui omanikul hea näha, et kohtunikule
- pr. Libushe Ubrovale - Artus väga meeldis. Eelnevalt nägime kuidas beagle'ide ringis koer kohtunikku ründas
ja pr. Ubrova läks ennast korrastama. Kui Arts ringi läks, lõi kohtuniku muidu nii karm nägu naerule ja juba sellest
lootsin meile ka parimat. Artsule meeldis samuti keegi, kellele ta meeldis ja ta üritas kohtunikku kallistama hakata.
Hetkeks mõtlesin, et peale negatiivset juhtumit beagle'ide ringis, ehmatab selline käitumine kohtuniku ära kuid ei -
Arts meeldis talle lõpuni. Kokkuvõttes oli Artus AVA 1/1, PI-1 ja TP. Samuti saime klassiserdi, N serdi ja CACIBi.
Päeva lõpul oli Artus ka RÜP I. Suured tänud kõigile kes meid toetasid ja eriti LEKK seltskonnale, kes leidsid oma
bussis meile koha ja andsid sellega Artsule võimaluse jääda rühmavõistlustele.

Mis kirjeldusse puutub siis see on Artsu senise karjääri lühim: 2 aastane, elegantne koer

 

Artus' debut in open class brought superb results! Again I was pleased to notice that the judge - Mrs. Libushe Ubrova -
really liked Artus. Before our ring we saw at the Beagle ring how one dof assaulted the judge and Mrs. Ubrova had to
excuse herself for a moment. When Artus entered the ring the judge smiled and I considered it to be a good sign.
Artus also liked someone who liked him so he tried to hug the judge. After the incident with beagles I thought he would
scare the judge but no - she liked Artus until the end. Artus was OPEN 1/1, BM-1 and BOB. We also got CWC and W CAC
and CACIB. At the end of the day Artus was also BIG 1. We thank everybody who supported us and especially the South-Estonian
Dog Center who had a spare place on their bus for us and thus made it possible for Artus to participate at the group competition.

What concerns the description then this is the shortest one Artus had got so far: 2 yro, elegant dog